Lägerplats

Nykarleby är en liten stad i västra Finland, ca 450 km från huvudstaden Helsingfors. Nykarleby grundades år 1620 av Gustav II Adolf, som var en viktig befälhavare på protestanternas sida under det 30-åriga kriget i kampen mot katolicismen.

Staden är idag hem för ca 7 500 invånare, varav 87 % talar svenska som modersmål och ca 7 % har finska som modersmål.

Lägerplatsen ligger invid älven som delar staden i nord-sydlig riktning. Älvbranten vid lägret figurerar i Zacharias Topelius berättelser om Walters äventyr. Topelius barndomshem ligger på andra sidan älven sett från lägret.